تبلیغات
مقرموعود - brthday

فصلها به پاییز رسیدند

ودرختان به بی برگی و...............

من در انتهای تنهایی خویش متولد شدم!!!!!

از 18 مرداد 66

تا 18 مرداد 91

این یعنی 25 سال زندگی 

یعنی تقریبا یک سوم عمر انسان طبیعی

یعنی اتمام کودکی، نوجوانی و بخش زیادی از جوانی

آه از فرصت هایی که مثل باد گذشتند.

------------------------------------------------

+: روز تولدم مبارک! 

++: من چرا این قدر غمگینم؟

+++: چه تقارن جالبی است شب قدر و شب تولد من!

++++

دیشب حس عجیبی داشتم ...

یه جور نشانه برای دلم ...

حال عجیبی بود ...

و من خدا رو صدا زدم و گریه کردم ...

برای همه این بیست سال که بد بودم ولی خدا همیشه مواظبم بود ...

دیشب عشق بارید بر همه ما ...

چقد خدا مهربونه که کلی گناه می کنیم ولی باز هم فرصتی رو برای ما قرار داده که توبه کنین و

برگردین ...

چقد حس عاشقانه خوبی هست بین معبود و بنده ...

من این حالمو دوس دارم ...

من امروز خیلی احساس سبکی می کنم ...

من دوباره متولد شدم ...