تبلیغات
مقرموعود - حجاب

من نمیدانم “ملائــــک” چطور میخواهد حساب کنند؟

ماه خدا “رمضان” نزدیک است …چادر …گرما . O- ..روزه …تشنگی …و … S::

.
من نمیدانم “ملائــــک” چطور میخواهد حساب کنند …ثواب ِ چادری های

.

رمضان مرداد ماه را !! @};-


----------------------------------------------

کاملا با ربط :

این عکس درِ ورودی یکی از دانشگاه های کشور ترکیه را نشان می دهد. جایی که دختران مسلمان مجبور هستند حجابشان را بردارند وگرنه حق ندارند دانشگاه بروند و تحصیل کنند.
بد نیست بدانید که بیش از نود درصد مردم کشور ترکیه مسلمان هستند. بیش از نود درصد!این عکس خیلی درد دارد، حرف دارد. خیلی!

اینکه مجبور باشی برای ابتدایی ترین حق دنیای امروز -که حق دانستن و تحصیل است- عقیده ات را فدا کنی.
حالا مگر کسی جرأت دارد سر در ورودی دانشگاه های ما، به این مانتوهای هر روز کوتاه تر از دیروز و آرایش های هفت رنگ بگوید بالای چشمتان ابروست؟!

آدم شک برش می دارد که اینها دارند دانشگاه می روند یا نمایشگاه مد و آرایش؟!