تبلیغات
مقرموعود - اسکار

حیف که عیسی و موسی

پیامبران گُل و دوست داشتنی یمان هستند

و احترامشان چون محمد واجب

و الا به تلافی ما هم فیلم موهن...

ای بابا بگذریم

یعنی خیلی عصبانی امحامد بهداد

ولی حالا که می دانیم پیغمبرشان اسرائیل است!

آهای کارگردان و بازیگر بی بخار ایرانی(نه همه ،ولی اکثرا)

جای "فیلم های آب دوغ خیاری!!!"

به قول حامد بهداد عزیزتان!

تکانی بخوردید!

آهای فرهاد اصغری*

جای جدایی نادر از سیمینت!

جدایی شعور و ادب وانسانیت از امریکاو اسرائیل و اروپا را درست کن

البته که نه

به آن که اسکار نمی دهند!

ما عشق اسکاریم

هرچه خودزنی کنیم

کف دشمن برایمان ممتد تر است و

اسکاری تر!

پی نوشت:

*.اسمش را بلدیم

عمدی در کار است!