تبلیغات
مقرموعود - zalzaleh

گریه کن...که پاره ی تن زیره پاره آجره ...

همه جا از بوی خاک و گریه و ناله پره...

هرکی دنبال عزیزش توی خاک چنگ میزنه...

 نکنه تو دل خاک قلبی هنوزم میزنه؟

هرکی دنبال عزیزش توی خاک چنگ میزنه...

نکنه تو دل خاک قلبی هنوزم میزنه؟


«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید»

دسـت ِ کـدامیــنتـان را بـگیـــرم از دور ؟
که دستــانـــم کوتــــاه اَنـــد ...
امّـــا ،
دلــــم بــا تــــوسـت ...
...
ای رفــتـه و مـــــانــــده ،
دلـــــم بـــا تـــوسـت ..
ای کــودک ِ جـامـــانــده ،
دلـــــم بـــا تـــوسـت ...


همه دوستان مقر موعود هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستند

+ دلم الان آتیش گرفت عکس های زلزله رو دیدم  گریه امانم رو گرفته امروز...!! برام سخته گریه بچه های پدر ازدست داده رو بببینم  ..امان از دل رقیه (س) موقعی که سر بابا رو بی پیکر دید!!

+به بهانه سفرش به مکه!باشد آقای رئیس جمهور برو دیدار  شیخ ناف و شیخ زیرناف...از بحرین هم حرفی نزن...تا بگذارند زیارت کنی کعبه را...!بدان حج ما "اهر" است و "ورزقان"!

+محبت حسین که در دلت جاگرفت سقف خانه با تربت کربلا اشتباهت گرفت! سقف در سجده بود... که می گفتند:زیر آواری...!

+شنیدم  تازه یکی را از زیر اوار بیرون آوردند !!  "خدا "دارد مجروحین را از زیر آوار بیرون می کشد..اینجاست که حسودیم می شود حتی به زلزله زدگان

+دلم گرفت از برنامه بیزیم کند.. آقا محرم رفته بود همون جایی که قبل زلزله رفته بود...چه تفاوتی!! مادر سراغ بچه اش را از او میگرفت و بیقراری میکرد... ای داد از دلم !!زمین هم لرزید و این دل تکانی نخورد!

+بازم هر چی به دلم بیاد میام مینویسم اینجا...

القصه باقینظرات شما