تبلیغات
مقرموعود - سهم صهیونیسم در مدیریت جریان بهاییت

سهم صهیونیسم در مدیریت جریان بهاییت

29 آبان 90  11:40

نوع مطلب :مهدویت ،

وقایع‎نگاری یك فرقه منحرف

در روزگاری كه خلاء ایمان و روحیات مذهبی در بسیاری از كشورها (به‎ویژه غربی) زمینه‎ساز ظهور و بروز فرقه‎های انحرافی بسیاری شده، كه هر از چندی یكی از آن‎ها همچون قارچ سر از زمین بیرون می‎آورد، متأسفانه بسیاری حساسیت‎های خود را در مقابله با این فرقه‎های انحرافی از دست داده‎اند، گویی وجود این فرقه‎های انحرافی امری عادی و معمولی هستند.
اما با این وصف اگر ما ایرانیان همچنان نسبت به بابیت و بهاییت حساسیت داریم و با وجود آن‎كه بسیار بدان پرداخته شده، همچنان ضرورت بازپردازی بدان‎ها احساس می‎شود. از آن روست ‎كه اكثریت قریب به اتفاق فرقه‎های انحرافی امروزین ادعای الهی بودن ندارند، اما بابیان و بهاییان با به‎كار بردن لفظ دیانت ، ادعای الهی بودن
فرقه خود را دارند كه متأسفانه در موارد گوناگونی زمینه انحراف خداباوران را پیش كشیده‎اند. این در حالی است كه فرقه‎هایی همچون شیطان‎پرستان و نظایر آن اعضای خود را از میان آن‎ها كه فاقد ایمان مذهبی هستند، جذب می‎كنند.....+کلیپ
از فصول بسیار مهم در پرونده بهائیت ، روابط صمیمانه و همکاری تنگاتنگ سران آن با صهیونیسم به طور عام ، و رژیم اشغالگر قدس به طور خاص ، است. سرزمینی که بیش از نیم قرن است صهیونیسم بر آن چنگ افکنده ، از دیرباز قبله بهائیان محسوب می شود و افزون بر این ، سالها است مرکزیت جهانی بهائیت (بیت العدل اعظم) در آن کشور قرار دارد. ضمنا این روابط حسنه ، اختصاص به امروز و دیروز نداشته و از بدو تاسیس رژیم اسرائیل وجود دارد. بلکه اگر با تتبع و عمق بیشتری به موضوع نگاه شود، می توان رد پای این روابط را با آژانس یهود و سران صهیونیسم جهانی در دهها سال پیش از تاسیس رژیم اشغالگر قدس یافت. پس از سقوط و تجزیه امپراطوری عثمانی ، فلسطین تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت تا چرچیل (وزیر مستعمرات انگلیس که خود را «یک صهیونیست ریشه دار» می خواند) به عنوان کمک به ایجاد «کانون ملی یهود» در فلسطین ، مقدمات تاسیس دولت اسرائیل را فراهم سازد. در دوران قیمومت نیز تشکیلات بهائیت در فلسطین از تسهیلات و امتیازات ویژه ای برخوردار بود. به نوشته شوقی افندی : در آن دوران ، «شعبه ای به نام موقوفات بهائی در فلسطین دایر گشت» و «هر چیزی که به نام مقام متبرکه بهائی از اطراف عالم به اراضی مقدسه می رسید، از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف بود و همچنین موقوفات بهائی از پرداخت مالیات معاف بودند...».

پیدا است که استعمار «سوداگر و فزونخواه » بریتانیا این امتیازات را رایگان در اختیار بهائیت قرار نمی دهد. طبعا سران بهائیت خدمت شایان توجهی برای انگلستان و صهیونیسم انجام داده بودند که مستحق این همه عنایت و توجه ویژه شده بودند. برای درک بیشتر این خدمات باید کمی به عقب برگردیم : هرتزل می کوشد که موافقت سلطان عبدالحمید را برای ایجاد یک مستعمره نشین صهیونیستی در فلسطین جلب کند، ولی او مخالفت می کند و حتی از پذیرش هیئت صهیونیستی به ریاست «مزراحی قاصو» که به همین منظور (همراه پیشنهادهای جذاب و فریبنده) عازم باب عالی است تن می زند. او «همچنین یهودیان را مجبور می سازد که به جای اجازه نامه های معمولی ، اجازه نامه های سرخ رنگ حمل کنند تا از ورود قاچاقی آنان و سکونتشان در سرزمین فلسطین جلوگیری شود».و سرانجام به دلیل همین مخالفتها است که به قول صلاح زواوی (سفیر سابق فلسطین در تهران): «سلطان عبدالحمید... تخت خود را به بهای موضع خویش در قبال فلسطین از دست داد».

سالها بعد در اواخر جنگ جهانی اول با شکست عثمانی ، زمینه رخنه صهیونیسم به فلسطین فراهم شد و لذا در اواخر جنگ (نوامبر 1917) جیمز بالفور، وزیر خارجه لندن ، مساعدت بریتانیا به طرح تشکیل کانون ملی یهود در فلسطین را به صهیونیستها می دهد (اعلامیه مشهور بالفور به روچیلد). در این حال فرمانده کل قوای عثمانی که از نقشه های بریتانیا و صهیونیسم در مورد منطقه فلسطین اطلاع دارد و عباس افندی و یاران وی را نیز در شامات و عراق و... دست اندر کار کمک به ارتش بریتانیا می بیند، تصمیم به قتل وی و انهدام مراکز بهائی در حیفا و عکا می گیرد، چرا که از نقش این فرقه و رهبر آن در تحقق توطئه ها آگاه است.شوقی افندی رهبر بهائیان در این زمینه در کتاب قرن بدیع به صراحت خاطرنشان می سازد که : جمال پاشا (فرمانده کل قوای عثمانی) تصمیم گرفت عباس افندی را به جرم جاسوسی اعدام کند

تاسیس اسرائیل و منافع مشترک «بهاء صهیون» تشکیل رژیم اشغالگر قدس سال 1948در زمان حیات شوقی افندی اتفاق افتاد. قبل از آن در سال 1947، سازمان ملل کمیته ای را برای رسیدگی به مسئله فلسطین تشکیل داد. شوقی در 14 جولای 1947 ، طی نامه ای به رئیس کمیته مزبور بر مطالب جالب توجهی از منافع مشترک بهائیت و صهیونیسم تاکید ورزید و ضمن مقایسه منافع بهائیت با مسلمانان و مسیحیها و یهودیها در فلسطین نتیجه گرفت که : «تنها یهودیان هستند که علاقه آنها نسبت به فلسطین تا اندازه ای قابل قیاس با علاقه بهائیان به این کشور است زیرا که در اورشلیم ، بقایای معبد مقدسشان قرار داشته و در تاریخ قدیم ، آن شهر مرکز موسسات مذهبی و سیاسی آنان بوده است...»
در 30 سال اخیر نیز بهائیان و رژیم صهیونیستی روابط خود را ادامه داده و نسبت به گذشته ، عمق و گستردگی بیشتری بخشیده اند که بحث از آن مجال دیگری می طلبد. شواهد فراوان فوق ، بروشنی و به نحوی غیر قابل تردید ، از ارتباط عمیق و گسترده میان بهائیت و صهیونیسم ، بویژه رژیم اشغالگر فلسطین ، حکایت دارد. عجیب است که بهائیان در سایتها و رسانه های مربوط به خویش ، در مقابل سوال (یا اعتراض) نسبت به پیوند این فرقه با اسرائیل ، با جسارت «کبک وار»! ادعا می کنند که هیچ رابطه ای بین این فرقه با صهیونیسم و اشغالگران فلسطین وجود ندارد و تمرکز بیت العدل اعظم بهائیان در اسرائیل پدیده ای کاملا تصادفی است ! و هیچ ارتباطی به علائق و منافع مشترک طرفین ندارد! این شواهد بیش و پیش از همه ، حجت را بر افراد عادی بهائیت تمام می کند که حکم پیاده نظام ، سپر، خاکریز و گوشت دم توپ را برای سران فرقه بازی می کنند. آنان باید بدانند که رهبران آنها چه وابستگی و پیوستگی عمیقی با صهیونیستهای غاصب و خون آشام دارند؟ و از تشکیلات خود بخواهند که بابت این همه وابستگی به جنایتکاران اشغالگر ، توضیح قانع کننده بدهند.با توجه به روابط وسیع و صمیمانه و اعتماد مشترکی که میان صهیونیسم و بهائیت وجود دارد ، طبیعی است که جهان اسلام و آزادگان عالم ، به حضور عناصر این تشکیلات در بین خود با دیده سوءظن نگریسته و با آنان برخورد طردآمیز پیش بگیرند و متقابلا بدیهی است که وقتی بهائیت ، کاکل خود را این گونه محکم به زلف صهیونیسم گره می زند، نمی تواند ادعا کند که استقرار مرکزیت این تشکیلات در اسرائیل ، صرفا به دلیل قرار داشتن قبور سران فرقه در فلسطین اشغالی بوده و به این دلیل است که اسرائیل به عنوان قبله اهل بهائ برگزیده شده است.با وجود این پیوند عمیق ، بدیهی است که بهائیان باید در هزینه هایی که اسرائیل و صهیونیسم جهانی (در برابر خروش انقلابی مظلومان و محرومان جهان(می پردازند، سهیم و شریک باشند

منبع : ویژه نامه ایام - شماره 29 (ضمیمه روزنامه جام جم)

توصیه می کنم حتماً دانلود کنید (7 مگابایت) :

دانلود کلیپی بسیار زیبا در رابطه با : بی بی سی ؛ بهائیت و اسرائیل

دانلود

لینک های مرتبط:

بهائیت و اسرائیل

نگاهی کامل به بهائیت


نوشته شده توسط: ایلخانی : | آخرین ویرایش:30 آبان 90 | نظرات() 

دنبالک ها: ارتباطات صمیمانه بهائیت و اسرائیل ، برنامه های جدید بهائیت برای گسترش تبلیغ ، بهائیت در یک نگاه ،
برچسب ها: بهائیت ، جریان بهائیت ، فرقه بهائیت ، بهاء ، فرقه های انحرافی ، فرقه منحرف ، عبدالبهاء ، بهاییان ، صهیونیسم و بهائیت ،
مهدویت، بررسی و نقد شیخیه و بهائیت
23 آذر 90 14:07
سلام دوست عزیز
از حضورتان متشکرم، ما که همیشه مزاحم هستیم.
شما نمیایید و ما را از نظرات خودتون بی بهره کردید.
اینکه نوشتید بهائیت و صهیونیسم، ایندو از هم جدا نبودن، قبل از اسرائیل به دستور دولت عثمانی بهائیان به عکا رفتن، در آنجا موقعیت را برای حضور اسرائیل فراهم کردند و پیمان همکاری امضا کردند.
موفق و موید و پیروز باشید.
مهدویت، بررسی ونقد شیخیه بهائیت
راستی لطفا لینکم را به یکی از دو آدرس:
bahaiat.net یا babahai.ir تغییر دهید.
پیشاپیش متشکرم
hamraz
21 آذر 90 19:10
سلام اخوی!
مطالب تون جالبه
قلم تون هم که حرف نداره
فقط ببخشین این پادکست تون رو پیدا نکردم.
راستی دوست داشتین به ما هم سری بزنید
البته اگر سرتون نمیشکنه.
التماس دعا...
سعید میری (نگاه منتظر)
20 آذر 90 10:45
سلام ممنون از این وبلاگ زیبا و دلنشین با این مطالب روز امیدوارم موفق باشید التماس دعا یا حق
محمدمهدی
17 آذر 90 21:58
سلام دوست عزیز ممنون از مطلب خوب و اظهار لطف شما.شهادت سرور و سالار آزادگان و شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و علمدار رشیدش حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیها و یاران باوفایش را به شما دوست عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امسال خدا توفیق داد تا تمام شبها در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) و در حضور فرزند بزرگوار امام حسین و خلف شایسته و نایب برحق امام عصر (عج)، امام خامنه ای عزاداری کنم.
پاسخ ایلخانی : : خوشا به سعادت تون كه در حضور مولامون سید علی عزاداری كردید...
محمدمهدی
17 آذر 90 21:56
سلام دوست عزیز ممنون از مطلب خوب و اظهار لطف شما.شهادت سرور و سالار آزادگان و شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و علمدار رشیدش حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیها و یاران باوفایش را به شما دوست عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امسال خدا توفیق داد تا تمام شبها در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) و در حضور فرزند بزرگوار امام حسین و خلف شایسته و نایب برحق امام عصر (عج)، امام خامنه ای عزاداری کنم.
هراتی
16 آذر 90 21:12
با سلام و آرزوی قبولی عزاداری

حسین « علیه السلام » هنوز مظلوم است...

چون وقتی خورشید عصر عاشورا غروب کرد،

او هم می رود ...

تا سال بعد! ...

تا یاد بعد! ...
هراتی
16 آذر 90 21:12
با سلام و آرزوی قبولی عزاداری

حسین « علیه السلام » هنوز مظلوم است...

چون وقتی خورشید عصر عاشورا غروب کرد،

او هم می رود ...

تا سال بعد! ...

تا یاد بعد! ...
فردوس
16 آذر 90 12:19
السلام على الحسین ، وعلى علی بن الحسین ، وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین

امام رضا علیه السلام فرمود: «گریه کنندکان باید بر کسى همچون حسین علیه السلام گریه کنند؛ زیرا گریستن براى او، گناهان بزرگ را فرو مى ریزد».

یازهرااااااا...............
عشق یعنی یه پلاک
15 آذر 90 17:56
ایشالله بری کربلا. پادکست رو هم گوش دادم توصیف حال خودتونه .
کوثر
14 آذر 90 12:57
روایت است که چون تنگ شد بر او میدان فتاد از حرکت ذوالجناح وز جَوَلان
نه سیدالشهدا، بر جدال طاقت داشت نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
کشید پا ز رکاب آن خلاصه‌ی ایجاد به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد
هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
بیرق‌های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم هر چه بیشتر برافراشته كنید. (امام روح الله)
صحرای كربلا به وسعت تاریخ است و كار به یك «یالیتنی كنت معكم» ختم نمی‌شود. اگر مرد میدان صداقتی، نیك در خویش بنگر كه تو را نیز با مرگ انسی این‌گونه است یا خیر!... (شهید سید مرتضی آوینی)
من از زیارت ناحیه ات خوب دانستم
كسی شكسته است شیشه ی غرور تو را
اجرک الله یا بقیة الله
مهدویت، بررسی و نقد شیخیه و بهائیت
14 آذر 90 00:30
سلام دوست عزیز
از حضور گرم و صمیمانه شما سپاسگذارم
ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی، خوشحال می شوم با شما تبادل لینک داشته باشم.
در صورت تمایل وبلاگم را با عنوان: مهدویت، بررسی و نقد شیخیه و بهائیت لینک فرمایید و خبر دهید تا شما را با افتخار لینک کنم
با تشکر
مهدویت، بررسی و نقد شیخیه و بهائیت
ستاره
11 آذر 90 22:49
سلام ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو بهتون تسلیت میگم احتیاج به دعاتون دارم تورو خدا منو فراموش نکنین
سربازان سایبری ولایت
11 آذر 90 13:23
با سلام وبلاگی بسیار عالی و به روز دارید امیدوارم زیر سایه خداوند متعال موفق باشید
خانم بورحسین
8 آذر 90 02:22
باسلام و خسته نباشید!!وبلاكتون خیلی عالیه.متشكرم ازاینكه به وبلاك ماهم سرزدین..!!خوشحال میشم از اینكه ناقصات وبم روبنویسیداخه ماتازه كاریم جیزای زیادی داریم كه از شما یادبكیریم.باتشكر
خانم بورحسین
8 آذر 90 01:28
باسلام وخسته نباشید-من یكی ازدوستای سایبریتون هستم-وبلاكتون خیلی عالیه-متشكرم ازاین كه به وبلاك ماهم سرزدین!خیلی خوشحال میشم ازاینكه ناقصات وبلاكموبهم بكین اخه ماتازه كاریم هنوزاموختنییای زیادی رواز شما داری,باتشكر
سردار بیداری
8 آذر 90 00:46
سلام ایلخانی جون بروز هستیم سری هم به ما بزنید.
ابراهیم
8 آذر 90 00:40
سلام دوست عزیزم من شما رو لینک کردم اگه ممکنه منو با اسم دانلود مداحی ساجدین لینک کن.
سلمان تقوائی
7 آذر 90 22:09
صلی‌الله علیک یا ثار الله


سلام بر شما دلاور دنیای مجازی

لینک شدید برادر.
التماس دعا
خانه یار
7 آذر 90 19:12
دانی که چرا مهر جبین خاک حسین است؟

چون قبله ی دل پیکر صد چاک حسین است

دانی که چرا چوب شود قسمت آتش؟

بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است

دانی که چرا آب فراتست گل آلود؟

شرمنده ز لعل لب عطشان حسین است

دانی که چرا کعبه ی حق گشته سیه پوش

یعنی که خدا هم عزادار حسین است

التماس دعا
ف
7 آذر 90 02:46
بهاییت فرقه ای منحرف وشیطانی است.
متاسفانه فعالیت دارند وعده ای جاهل را هم مریدخود کرده اند.
اشعار فاطمی
7 آذر 90 01:38
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین - السلام علیک یا اباالفضل العباس

کربـلا از شیـعـه ها دل می برد --- نام تو ما را به منـزل می برد

یا حسین و یا حسین و یا حسین --- عاشقان را عشق کامل می برد

درعزایت هرکجایک محفلی است --- عشق تو ما را به محفل می برد

رأس تو بر نیزه پیشـاپیـش ما --- جان و دل همراه محمل می برد

از زمیـن کربـلا تا ملک شـام --- کاروان منـزل به منـزل می برد

روز عاشورا که غرق ماتم است --- شیعـیان را پـای در گِل می برد

حـق تو ما را هدایـت می کند --- دشمنان را سمت باطل می برد

مـا گرفتـاریم و امـواج بـلا --- کشتی ات ما را به ساحل می برد

ما همه از عشق تو دیوانه ایم --- مال دنیـا شخص عاقل می برد

گر شفاعت می‌کنی در روز حشر --- خیر عقبی را به حاصل می برد

حمیدرضا فاطمی -

سلام

ماه محرم بر شما و همه عزاداران حسینی تسلیت باد

التماس دعا
یادمحبوب
7 آذر 90 00:48
سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی
به چشم کاسه ی خون و به شال ماتم مـهـدی
سـلام من بــه مـحـرم بـه کـربـلا و جـلالــش
به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش
سلام بزرگوار
فرا رسیدن محرم ماه غم و اندوه شهادت سالار شهیدان تسلیت باد
مقر پر محتوا و ارزنده و با نام بسیار زیبایی دارید امیدوارم در اداره اش با کمک اقا امام زمان موفق باشید
اللهم عجل لولیک الفرج
منتظر
6 آذر 90 13:41
باز محرم رسید ، ماه عزای حسین
سینه‌ی ما می‌شود ، کرب و بلای حسین
کاش که ترکم شود ،غفلت و جرم و گناه
تا که بگیرم صفا ، من ز صفای حسین
فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد

التماس دعا
f
4 آذر 90 21:02
مرا درد و مرا درمان حسین(ع) اســت
مـرا اول مـــــــرا پایان حسین(ع) است
دل هر کـس به ایمانی سرشتـــــه
مرا هم دین و هم ایمان حسین(ع) است
همه عالم به اذن حق تعالــــــــــی
چو عبدی سر به فرمان حسین(ع) است
بهشت و جنت و فردوس اعــــــلاء
همه معلــــــــــول پیمان حسین(ع) است
برای هر دلی جانان و جانـــــــــــی
مرا هم جان و هم جانان حسین(ع) است
عقول جن و انس و هم ملائــــــک
به حقِ حق که حیران حسین(ع) است
چو خواهم روضه ی رضوان به فردا
که من را روضه ی رضوان حسین(ع) است
چرا عالم ز جانش نـــــــــــاله دارد
مگر او هم پریشان حسین(ع) است
اگر خواهی ز حال عبد مســــــکین
خوشا حالش که مهمان حسین(ع) استوبلاگ به روزشد.
http://1tarannom.blogfa.com
ارزش گمشده
3 آذر 90 19:15
سلام
ممنون از دکلمه صوتی که در وبتان گذاشتید اگر بگویم حالم را دگرگون کرد اغراق نکردم تنها به قول حافظ:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی ...
موفق باشید./
MAP
3 آذر 90 15:21
سلام هم وبت قشنگ شده هم مطلب جالبی بود، زدی تو خال
موفق و موید باشی
علی
2 آذر 90 20:56
سلام.چه وب قشنگی دارین.مطلبتونم قشنگ بود.این تیکه سمت چپ در باره ما هم خیلی زیبا بود.به دلم نشست.ایشالله که موفق باشید.
خانه یار
2 آذر 90 19:01
سلام دوست عزیز ممنون از حضورت

من لوگوی شما رو در وبم قراردادم

اما اسم وبم رو بین لینک دوستان ندیدم؟؟

اگه میشه من رو با نام خانه یار لینک کنین

در پناه حضرت دوست باشید
TALABE smyh
2 آذر 90 18:01
سلام
ممنون از پست زیبا و مفیدتان
ان شاء الله همیشه موفق باشید.
خانه یار
2 آذر 90 13:32
سلام دوست عزیز

خوشحال میشم سری هم به من بزنید..

اگه با تبادل لینک موافق بودی بهم خبر بدید در خدمتتون باشم

التماس دعا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30